apgen-nieuwsbrief-morgen-ellen-en-michel.jpg

Nieuwsbrief Morgen 16 - februari 2022


Lieve zuster of broeder,

Hierbij ontvang je de 16de editie van nieuwsbrief Morgen. Bedoeld om te ondersteunen bij het leren en ontwikkelen in je taak als jeugd- en/of geestelijk verzorger. Vandaag inspiratie om ook morgen te kunnen werken. Veel lees- en leerplezier!

Met vriendelijke groet,

Ellen La Brijn en Michel Post


 

Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?

Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?

Door Michel Post

‘Ik wil een liefdevol mens zijn of dat op z'n minst weer worden. Ik wil vanuit religieus besef zin en inhoud geven aan mijn leven.’ Dat is de kern van mijn leven én van ons genootschap. Daar geloof ik in, daar word ik blij van en het geeft me energie. Maar soms drijf ik daar van weg door dingen die ook belangrijk lijken. Maar als bijzaken hoofdzaken worden gaat er bij mij op den duur onderhuids iets schuren en kunnen frustratie of zelfs zinloosheid de kop opsteken.

Herken je dat? Dat je in de gemeenschap organiseert en regelt, omdat het erbij hoort of ‘omdat we het nu eenmaal zo hebben afgesproken’? Dat het je steeds meer energie gaat kosten en je uiteindelijk de vragen stelt: Waar ben ik nu mee bezig? Waarvoor ben ik in de kern jeugd- of geestelijk verzorger? Wat is de bedoeling eigenlijk?

Help – er is een ‘bedoeling’!

Bij de woorden ‘het is de bedoeling dat ...’ gingen mijn nekharen altijd recht overeind staan. En toch stel ik mezelf de laatste tijd regelmatig de vraag, wat is het doel of de bedoeling van mijn werk? Onder andere door het boek Anders vasthouden van Wouter Hart. Zijn filosofie: ‘Ken het hogere doel, sta erachter en weet hoe je daaraan bijdraagt …’. Hierdoor scheid ik steeds beter hoofd- en bijzaken en houd ik veel energie en plezier in mijn werk. Wouter Hart schrijft over ‘werken vanuit de bedoeling’. Daar heb ik ook veel aan op mijn plaats als geestelijk verzorger: ‘waar draagt mijn werk in de gemeenschap nu aan bij?’ en ook, ‘waarvoor ben als jeugdverzorger uiteindelijk gevraagd? Wat is de kern van je werk?’

Vanouds bekende structuren: steun of struikelblok

Natuurlijk zijn structuren, vormen en werkafspraken belangrijk. Zolang ze ‘het grote doel’ ondersteunen en stimuleren. Zodra ze belemmeren of frustreren worden het struikelblokken. Te vaak doen we iets omdat het ‘zo hoort’ of omdat we ‘het altijd zo deden’. Jezelf af en toe de vraag stellen ‘Helpt het, wat ik aan het doen ben of hoort het zo?’ kan heel verhelderend zijn en helpen bestaande structuren opnieuw te wegen, bijvoorbeeld in de kring van geestelijk verzorgers of in het team jeugdverzorgers. En vooral, plezier te houden in waarvoor je gevraagd bent. Het boek Anders vasthouden is daarbij, wat mij betreft, een aanrader.

Anders vasthouden - Wouter HartAnders vasthouden

Wouter Hart

Na de bestseller Verdraaide organisaties geeft Wouter Hart in dit boek aan de hand van praktische voorbeelden handvatten om niet vanuit regels en kaders (systeemwereld) te werken, maar vanuit de bedoeling (leefwereld). Het vergroten van eigenaarschap lijkt een logisch gevolg. Stel je voor dat bij alles wat we in gemeenschappen doen en ontwikkelen, we dit doen vanuit de bedoeling?

Bekijk dit boek »

 


 

Jeugdverzorging in een nieuwe tijd

Jeugdverzorging in een nieuwe tijd

Door Ellen La Brijn

Het zijn roerige tijden. Denkbeelden veranderen en we zoeken samen nieuwe kansen en andere vormen, ook voor de jeugdverzorging. We zijn volop in beweging, ondanks dat corona ons nog steeds beperkt.


Gemeenschappen proberen momenteel hun jeugdverzorging passend vorm te geven. Verschillen tussen gemeenschappen vragen van ons maatwerk en persoonlijke begeleiding per gemeenschap: samen op zoek naar kansen en mogelijkheden door mee te kijken en mee te denken. We willen dus samen met jou de jeugdverzorging versterken.

Hulp

In 2021 ondersteunden we al diverse gemeenschappen. Daar gaan we mee verder: alle gemeenschappen die we vorig jaar nog niet benaderden, ontvangen dit jaar bericht van ons. Heb je eerder ondersteuning nodig (of vragen), neem dan contact op via jeugd@apgen.nl.

Leeravond

Om van elkaar te leren is er op woensdag 31 maart een leeravond om samen nieuwe vormen en invulling van de (huidige) jeugdkringen te onderzoeken. Door deze avond eigen (positieve en negatieve) ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen, inspireren en motiveren we elkaar om met elan aan de jeugdverzorging te blijven werken.

 


 

Wat vinden jongeren van het genootschap?

Wat vinden jongeren van het genootschap?

Door Nanda Ziere en Hans Keesenberg

Afgelopen najaar deed jongerenbureau Youngworks onderzoek onder apostolische jongeren. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten en adviezen.

Betrokken jongeren zijn belangrijk voor het voortbestaan van het genootschap. De laatste jaren lopen aanwezigheid en betrokkenheid van jongeren terug: in de eredienst, maar ook bij jeugdkringen en jongerenconferenties. Die terugloop (door corona nog versneld) is een brede trend in gelovend Nederland.1

We zien echter ook dat jongeren voor een ander iets willen betekenen en ergens bij willen horen.2 De vraag hoe het genootschap bij die behoeften kan aansluiten wordt steeds belangrijker. Hoog tijd om apostolische jongeren te vragen naar hun motieven en welke kansen zij zien.

Aansprekende mogelijkheden

We willen voor jongeren een passende plek zijn én blijven waar ze ervaringen kunnen delen, naar elkaar kunnen luisteren en hun apostolisch-zijn kunnen ontwikkelen en verrijken. Met het onderzoek wilden we inzicht krijgen in de belevingswereld van leden van 18 tot 25 jaar. We onderzochten wat ze aanspreekt in het Apgen van nu, hun behoeften en waar ze tegenaan lopen. En welke rol ze voor het genootschap in hun leven zien.

Een paar verrassende inzichten

 1. Apostolische waarden3 zitten in hoofd en hart van apostolische jongeren
 2. Deze waarden worden voornamelijk in het gezin doorgegeven, voor jongeren van 15 jaar en ouder voornamelijk door hun ouders. In de eredienst en jeugdkringen worden de waarden verder versterkt.
 3. Vanaf 15 jaar en vermoedelijk tot het moment van zelfstandigheid (vast werk, relatie, huis of een gezin) is het genootschap voor jongeren een ‘waardenpalet’. Ze willen er vanuit gevoed worden, maar wel op basis van ‘los’ te verkrijgen inspiratie. En af en toe via een ontmoeting.
 4. Jongeren willen wel meedoen, maar tegelijk ook consumeren en bediend worden. Dit lijkt tegenstrijdig! Als ze meedoen willen ze daarvoor ‘beloond’ worden, bijvoorbeeld door een gezellig uitje of met studiepunten.
 5. Jongeren verbinden zich graag over gemeenschapsgrenzen heen.
 6. Terugkerende kernwaarden zijn: veiligheid, inspiratie en ontmoeting (in die volgorde).

Met welke adviezen gaan we aan de slag?

 1. Richt je inhoudelijk op de jongerenbelevingswereld en de actualiteit. Sluit aan bij voor jongeren belangrijke thema’s: examenmomenten, studiekeuze of omgaan met sociale media. ‘Vouw’ apostolische waarden daaromheen. Kies een begeleidende rol: maak een gesprek of ontmoeting mogelijk, maar wees niet ‘alwetend’.
 2. Vertrouw erop dat jongeren zelf initiatief nemen en de verdieping opzoeken. Kies ook hier een begeleidende positie.
 3. Geef jongeren een grotere rol in de organisatie: zowel in uitvoering als keuze. Stuur wel het aanbod: selecteer bijvoorbeeld enige sprekers of activiteiten en laat daaruit kiezen. Voorkom daarbij dat je jongeren slechts eenmalig raadpleegt – betrokkenheid bij het hele proces is essentieel. Wie betrokken wordt kan meedraaien in coproducties en vormt zo een harde kern van makers.
 4. Communiceer via communicatiekanalen van jongeren (bijvoorbeeld WhatsApp-kanalen). Op gesloten (!) socialemediaplatforms kunnen jongeren veilig contacten leggen met leeftijdgenoten. Laat bij events zien wie er nog meer komen, dit geeft een gevoel van verbondenheid.
 5. Creëer een eigen ‘merk’, waarin jongeren – passend bij hun levensfase – bij elkaar kunnen komen. Iederal is een mooi voorbeeld. Zoek naar creatieve verbinders die jongeren bij elkaar brengen.

Jongerenteam

De afgelopen twee jaar hebben we met een programmaleider voor het jongerenprogramma gewerkt. Vanaf dit jaar zetten we dit werk met een jongerenteam voort. Dit team van jongvolwassenen heeft feeling met de doelgroep, daardoor sluiten we aan bij wat jongeren zelf willen en nodig hebben. De teamleden zijn samen verantwoordelijk voor het jongerenprogramma.

Youngworks is een adviesbureau met jongeren als specialisme. Door steeds de positie van jongeren in te nemen, wil Youngworks organisaties effectiever en succesvoller maken. Bij hun onderzoeken betrekken zij een uitgebreid netwerk van o.a. wetenschappers en designers. Met een wetenschappelijk ingestoken, maar even praktische inslag kwamen ze al over vloer bij de NPO, EO BEAM, de Kindertelefoon en vele andere organisaties.

Kijk op Youngworks.nl »

Hoe heeft Youngworks het onderzoek aangepakt?

Verkenning
Allereerst waren er gesprekken met een kernteam  vanuit het genootschap.

Review
Youngworks keek kritisch naar onze middelen, communicatie(kanalen) en het jongerenprogramma.

Deskresearch
Youngworks onderzocht vergelijkbare organisaties, clubs en verenigingen: hoe doen die het?

Interviews jeugdverzorgers
Twee jeugdverzorgers over hun taken en inzichten.

Diepte-interviews
Youngworks ging met 16 jonge leden (via Zoom) individueel in gesprek.

Presentatie
Youngworks presenteerde een rapport met hoofdpunten aan het kernteam, gevolgd door een adviessessie.

Contact

Heb je vragen over dit artikel? Of wil je meer weten over (de uitkomsten van) het onderzoek? Vraag het Nanda Ziere, hoofd afdeling inhoud via nziere@apgen.nl.

1Jonge generaties vinden in de Protestantse Kerk (PKN) niet de plek waar ze terechtkunnen met hun zingevingsvragen en hun geloof kunnen beleven. Zie dit artikel op ND.nl.

2J. de Groot (2021). Zinvolle verbinding. Een sociale infrastructuur voor zingeving onder postmoderne jongvolwassenen in Nederland. Nyenrode Business Universiteit.

3Zie de waarden uit de Grondslag van ons geloof: verbondenheid, solidariteit, gelijkwaardigheid, vertrouwen, duurzaamheid, liefdevol handelen, verantwoordelijkheid, compassie, menswaardigheid en verwondering.


 

Storytelling - ook in jouw gemeenschap?

Storytelling - ook in jouw gemeenschap?

Door Johanna Hoogendam

Elk mens draagt een schat aan verhalen met zich mee. Verhalen over een ver of dichtbij verleden, over het hier en nu of over de toekomst. Een storytellingproject in gemeenschappen verzamelt en deelt verhalen van apostolischen. Initiatiefnemer Johanna Hoogendam vertelt.

Wat gebeurt er tijdens een storytellingworkshop in de gemeenschap?

“Tijdens de workshop worden de deelnemers uitgedaagd betekenis te geven aan hun herinneringen. Hoe beïnvloedden ervaringen hun leven, hoe zijn ze erdoor veranderd, wat hebben ze ervan geleerd? De verhalen gaan al snel over de waarden die voor apostolischen van belang zijn. Waarden die er altijd zijn, op de achtergrond, ongeacht de omstandigheden.”

Waarom is het goed om het met elkaar over die waarden te hebben?

“Door zonder oordeel het ‘oor te delen’ met elkaar ontdek je apostolische ‘rode draden’, waarden die je samen deelt. Deze waarden verbinden je met anderen en geven richting in het leven. En ze geven ook richting aan het Apostolisch Genootschap als geheel.”

Hoe geven die waarden richting aan het genootschap?

“Door herkenbare verhalen ook buiten de eigen gemeenschap te delen, bijvoorbeeld in de weekbrief, nemen apostolischen elders er kennis van. Broeders en zusters uit het hele land, overal binnen de organisatie, worden zich zo bewuster van wat hen verbindt. Door nadrukkelijk ook het verleden in de verhalen op te nemen, komt er ruimte om over de toekomst na te denken. Ook die visies van apostolischen worden gedeeld.”

Zorgt een storytelling-workshop voor extra werk in de gemeenschap?

“Nee. Ik organiseer zelf de workshop, zonder op de kring van verzorgers in de gemeenschap te leunen. De storytellingworkshop is bedoeld om gemeenschappen te steunen en verder te brengen, niet om ze extra werk te bezorgen.”

Waar worden de workshops georganiseerd?

“In de gebouwen. De afgelopen twee jaar hebben zusters en broeders elkaar minder ontmoet dan daarvoor. Tegen die stroom in houden we – mits de coronaregels het toelaten – de storytellingworkshop ín het gebouw, met zoveel mogelijk zusters, broeders en jongeren. Iedereen is welkom en je hoeft niets voor te bereiden.”

Bij welke gemeenschap begin je?

“In Meppel. Binnenkort krijgen zusters, broeders en jongeren daar een uitnodiging voor de eerste storytellingworkshop. Ik hoop op een hoge opkomst.”

Vragen?

Stuur een e-mail naar Johanna Hoogendam via storytelling@apgen.nl. Ook vragen en opmerkingen zijn van harte welkom. Op apgen.nl/storytelling vind je nieuws over de voortgang van het project.


 

Heb je vragen over deze nieuwsbrief of ondersteunings- en/of leervragen, zoek dan contact met Ellen La Brijn elabrijn@apgen.nl of Michel Post mpost@apgen.nl.